Courses

NEW WAYS TO TEACH STEAM AND SCREENLESS ICT FOR TEACHERS (CHILDREN 4-6 YEARS)

The course offers new ways for teachers to teach STEAM and screenless ICT activities in their classrooms. Come to experience interactive and  hands-on approach. The participants, in the role of children, gain inspiration to build and create a technical world starting with a basic blueprint of a house (water and electric system) gradually advancing on to programming of a robot. The course includes demonstration of activities at a local kindergarten. The aim of the course is to provide teachers with new ideas how to introduce pre-school children (4-6 years) to the technical and digital world surrounding us. We aim to improve teachers’ STEAM and computational thinking.

NEW WAYS TO TEACH STEAM AND SCREENLESS ICT FOR TEACHERS (CHILDREN 6-9 YEARS)

The course offers new ways for teachers to teach STEAM and screenless ICT activities in their classrooms. Come to experience interactive and hands-on approach. The participants, in the role of children, gain inspiration to build and create a technical world from a basic blueprint of a house (water and electric system) to simple creating and coding of a program for a robot to do a specific duty. The course includes demonstration lessons at a local elementary school. The aim of the course is to provide teachers new ideas how to introduce primary school children (6-9 years) to the technical and digital world surrounding us. We aim to improve teachers STEAM skills and computational thinking.

STEM ACTIVITIES INDOOR AND OUTDOOR (CHILDREN 4-6 YEARS)

The course offers new ways for teachers to teach STEM activities in the indoor as well as outdoor environment. The course is interactive and we use the “learning by doing” approach. Throughout the week we will combine interactive workshops and kindergarten visits, including a “forest” kindergarten. The aim of the course is to provide teachers with new ideas how to introduce the STEM topics to  children in a hands-on and playful way .The main difference from our other courses is the focus on the environmental aspect of the learning situation - making the most of the diverse possibilities that are provided by the classroom on one hand and by the outdoor (e.g.forest, school yard etc.) on the other.

JOB SHADOWING KINDERGARTEN

Gain insight look and learn from the experiences of job shadowing. Come to visit three different Czech kindergartens. There will be 3 days of job shadowing in 3 kindergartens with different educational concepts. The week will be finalised with round table and more inspiration to take home.

INSPIRACE PRO AKTIVITY STEM A PRO ROZVOJ INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ BEZ MONITORU PRO UČITELE MATEŘSKÝCH ŠKOL (in CZECH)

Kurz představí učitelům nové způsoby, jak propagovat aktivity STEM a screenless ICT (bez monitoru) ve svých třídách, vše prostřednictví interaktivního a praktického přístupu. Účastníci v roli dětí získávají inspiraci ke stavbě a tvorbě technického světa od základního návrhu domu (voda a elektroinstalace) až po jednoduché vytvoření programu pro robota, který plní konkrétní úkol. Součástí kurzu je i ukázka činností v místních mateřských školách. Cílem kurzu je poskytnout učitelům inspiraci, jak uvést děti předškolního věku (4-6 let) do technického a digitálního světa, který nás obklopuje. Naším cílem je zlepšit dovednosti učitelů v oblasti STEM a informatického myšlení. Cena kurzu 5 dní:  580€/účastník  Poplatek se skládá ze dvou částí: Kurzovné: Cena za pět dní výuky a materiálů je 400€. Toto částku pokrývá grant, který obdržíte: 80€ na účastníka na den. Organizační poplatky: 180€ za administratnivní a organizační zaštítění workshopů. Pozn.: Grant ERASMUS + KA1 poskytuje každé škole/organizaci 350€ na organizační podporu každého účastníka. Kurzovné také zahrnuje svačiny, obědy a studijní materiály. Dále z grantu KA1 zaplatíte Cestovní náklady. Grant obsahuje částku na cestovní náklady, cena se vypočítvá dle vzdálenosti, kterou musíte překonat. Bližší informace k výpočtu vzdálenosti. Ubytování a strava (individuální podpora). Částka, kterou získáte na ubytování a stravu závisí na zemi, kde se kurz koná, v ČR jde o 60-140€ na účastníka na den.  Na vaši žádost můžeme pomoci zařídit ubytování v Praze.